Hollywood star Robert de Niro introduces Kia e-Niro

This new Kia Niro EV teaser speaks for itself. The [...]